Home Bất Động Sản Bình Dương dự kiến ​​xây thêm khoảng 42.000 căn nhà ở xã hội từ 2021 đến 2025

Bình Dương dự kiến ​​xây thêm khoảng 42.000 căn nhà ở xã hội từ 2021 đến 2025

by admin
0 comment

Bình Dương dự kiến xây thêm khoảng 42.000 căn nhà ở xã hội từ 2021 đến 2025

Theo Nghị quyết về kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030, Bình Dương dự kiến đầu tư khoảng 6.000 ha đất phát triển nhà ở đến năm 2025.

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương vừa ban hành Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương các năm 2021-2030. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương Khóa X, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 12 tháng 12 năm 2022.

Theo quyết định vừa được HĐND tỉnh Bình Dương thông qua, mục tiêu đến năm 2025, diện tích ở bình quân đạt 33,5 m2 sàn/người. Đồng thời, nâng cao chất lượng nhà ở kiên cố và bán kiên cố lên 99,9% (thành thị 100%, nông thôn 99,8%).

Đáng chú ý, từ nay đến năm 2025, Bình Dương sẽ xây dựng khoảng 16,4 triệu m2 sàn thương mại và nhà ở tại các khu đô thị và khu dân cư, tương đương khoảng 104.053 căn hộ. Dự án bổ sung thêm khoảng 1,9 triệu m2 sàn nhà ở xã hội, tương đương hơn 42.000 căn hộ.

Đồng thời vận động các cá nhân tự xây dựng, sửa chữa nhà ở. Diện tích sàn của các tòa nhà do các hộ gia đình và cư dân tạo ra dự kiến sẽ tăng thêm 6.000.000 mét vuông, tương đương khoảng 40.000 ngôi nhà, từ năm 2021 đến năm 2025.

Tiếp tục thực hiện hỗ trợ về nhà ở theo mục tiêu chương trình như hỗ trợ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khá giàu ở vùng thường xuyên đói nghèo. Do hậu quả của thiên tai và biến đổi khí hậu (bão, lũ lụt, sạt lở đất,…).

Toàn bộ nguồn vốn phát triển khu dân cư Bình Dương ước tính khoảng 220,476 tỷ đồng. Vốn bố trí để thực hiện công tác chuẩn bị di dời đối với các dự án đầu tư của Nhà nước khoảng 9.071 tỷ đồng. Có tổng số 5.984,4 ha đất ở dành cho phát triển.

Nguồn:https://nhipcaudautu.vn/bat-dong-san/binh-duong-co-ke-hoach-xay-dung-them-khoang-42000-can-nha-o-xa-hoi-tu-nam-2021-den-nam-2025-3349826/

You may also like

Leave a Comment

logo

Soledad is the Best Newspaper and Magazine WordPress Theme with tons of options and demos ready to import. This theme is perfect for blogs and excellent for online stores, news, magazine or review sites.

Buy Soledad now!

Edtior's Picks

Latest Articles

@2010 All Right Reserved. Designed and Developed by vnnhipcaudautu.vn