Home Công Nghệ Chỉ số sẵn sàng cho AI toàn cầu của Việt Nam tăng vượt bậc 7 lần

Chỉ số sẵn sàng cho AI toàn cầu của Việt Nam tăng vượt bậc 7 lần

by admin
0 comment

Chỉ số sẵn sàng cho AI toàn cầu của Việt Nam tăng vượt bậc 7 lần

Báo cáo về chỉ số sẵn sàng trí tuệ nhân tạo (AI) cho thấy Việt Nam xếp hạng 55 toàn cầu và xếp thứ 6/10 trong ASEAN.

Tổ chức Oxford Insights (Vương quốc Anh) vừa công bố báo cáo “Chỉ số sẵn sàng AI của chính phủ (Government AI Readiness Index) năm 2022”.

Đây là lần thứ năm báo cáo chỉ số sẵn sàng cho AI toàn cầu được công bố, sau bốn lần vào năm 2017, 2019, 2020 và 2021. Báo cáo đánh giá mức độ sẵn sàng của chính phủ về AI của 181 quốc gia trong các ứng dụng khai thác để vận hành và cung cấp dịch vụ của họ.

Chỉ số này được sử dụng như một công cụ để so sánh hiện trạng mức độ sẵn sàng ứng dụng AI của chính phủ ở các nước với các nước trong khu vực trên thế giới để rút ra những kinh nghiệm phát triển hữu ích.

Phương pháp đánh giá năm 2022 sử dụng 39 chỉ số trên ba trụ cột (chính phủ, công nghệ, cơ sở hạ tầng và dữ liệu) với 10 khía cạnh về cơ sở hạ tầng, tính sẵn có của dữ liệu và tính đại diện. đại diện dữ liệu, nguồn nhân lực, đổi mới, quy mô, khả năng thích ứng, khả năng kỹ thuật số, quản trị và đạo đức, tầm nhìn.

Trong bảng đánh giá này Việt Nam đứng thứ 55 trên thế giới và đứng thứ 6 trong ASEAN (tăng 7 bậc so với với năm 2021 theo xếp hạng trên thế giới là 62/160). Điểm trung bình của Việt Nam đạt mức 53.96 (tăng so với năm 2021 là 51.82), vượt qua ngưỡng trung bình của thế giới (44.61).

Trình độ công nghệ trên khắp Đông Á đang tăng lên. Theo số liệu có 9 quốc gia Đông Á có công ty kỳ lân (công ty trị giá hơn 1 tỉ USD) trong năm nay, so với 6 công ty trong báo cáo xếp hạng năm ngoái. Philippines, Việt Nam và Malaysia đều có thêm công ty đáp ứng điều kiện trên.

Theo nhận định đây là khu vực có vị trí tốt cho sự phát triển của ngành công nghệ bởi dân số trẻ, có kỹ năng kỹ thuật số cao, có khả năng thích nghi nhanh với các giải pháp kỹ thuật số.

Tại Hội thảo mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết năm 2023 sẽ sắp xếp hệ thống tổ chức khoa học công nghệ công lập theo Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học công nghệ; nghiên cứu, đề xuất cơ chế thí điểm phát triển loại hình doanh nghiệp khoa học công nghệ, các viện nghiên cứu, trường đại học theo mô hình doanh nghiệp khởi nguồn (spin-off).

Năm 2023, Bộ sẽ đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai của các tổ chức trung gian trên thị trường khoa học và công nghệ; tăng cường hợp tác với các đối tác chiến lược, các nước tiên tiến về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tăng cường quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; bảo vệ, thực thi, phát triển và khai thác tài sản trí tuệ; phát triển và ứng dụng năng lượng nguyên tử, bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân.

Nguồn:https://nhipcaudautu.vn/cong-nghe/viet-nam-tang-7-bac-ve-chi-so-san-sang-ai-toan-cau-3349870/

 

You may also like

Leave a Comment

logo

Soledad is the Best Newspaper and Magazine WordPress Theme with tons of options and demos ready to import. This theme is perfect for blogs and excellent for online stores, news, magazine or review sites.

Buy Soledad now!

Edtior's Picks

Latest Articles

@2010 All Right Reserved. Designed and Developed by vnnhipcaudautu.vn