Home Kiều Bào Hội nghị tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong thời kỳ mới

Hội nghị tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong thời kỳ mới

by admin
0 comment

Hội nghị tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong thời kỳ mới

Đây là một hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới.

Chiều ngày 8/11/2022, tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (số 6 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; Bùi Trường Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông cùng khoảng 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan báo chí và các HTX tiêu biểu trên cả nước.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, đây là một hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới theo nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW và Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 23/8/2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW.

Nghị quyết 20-NQ/TW năm 2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới ban hàng tháng 6/2022 xác định rõ chiến lược phát triển HTX, Kinh tế tập thể tại Việt Nam. Mục tiêu tổng quát: Phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vững trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.Mục tiêu đến 2030: Cả nước có khoảng 140.000 tổ hợp tác, với 2 triệu thành viên; 45.000 hợp tác xã với 8 triệu thành viên; 340 liên hiệp hợp tác xã với 1.700 hợp tác xã thành viên; Có trên 5.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, bền vững thân thiện với môi trường.

Nội dung Nghị quyết 20 cũng giải thích về chủ trương, mục tiêu, giải pháp, trong đó nêu rõ: “Kinh tế tập thể là một thành phần kinh tế quan trọng phải được củng cố và phát triển cùng với nền kinh tế. Nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu trong điều kiện hội nhập quốc tế, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xuất phát từ nhu cầu thiết thực, bảo vệ quyền lợi và tạo điều kiện cho các thành viên sản xuất, kinh doanh có hiệu quả và phát triển bền vững”

Với vai trò định hướng tư duy xã hội, báo chí ngày nay là một trong những kênh thông tin hiệu quả nhất trong việc xây dựng thương hiệu sản phẩm, là cầu nối giữa HTX, công ty và người tiêu dùng, giúp người dân – HTX – công ty đoàn kết, thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả thông qua việc giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm từ đầu vào đến đầu ra. Trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng, tham gia sâu vào các diễn đàn kinh tế đa phương và các hiệp định thương mại toàn cầu, báo chí có vai trò nổi bật trong việc cung cấp thông tin về thị trường thế giới. , làm rõ các vấn đề về luật pháp quốc tế, phân tích ưu nhược điểm của các hiệp định thương mại, kết nối cung cầu, thúc đẩy xuất khẩu, tạo điều kiện tiếp cận thị trường chính cho hàng hóa HTX sản xuất. Nhờ thông tin báo chí đưa tin, nhiều HTX bước đầu đã tận dụng được lợi thế từ EVFTA và các FTA khác, mở đường đưa hàng Việt vào EU và nhiều thị trường trọng điểm trên thế giới.

Nguồn:https://nhipcaudautu.vn/kieu-bao/hoi-nghi-tuyen-truyen-ve-phat-trien-kinh-te-tap-the-hop-tac-xa-trong-giai-doan-moi-3348955/

You may also like

Leave a Comment

logo

Soledad is the Best Newspaper and Magazine WordPress Theme with tons of options and demos ready to import. This theme is perfect for blogs and excellent for online stores, news, magazine or review sites.

Buy Soledad now!

Edtior's Picks

Latest Articles

@2010 All Right Reserved. Designed and Developed by vnnhipcaudautu.vn